KURS

«The best leadership training I have ever done in my thirty years in education»

Oslo International School

KURS

«The best leadership training I have ever done in my thirty years in education»

Oslo International School


Tillitsbasert ledelse

Kursdato:  10-11. okt. 2018

Begrenset med plasser.

Meld deg på HER

 




Praktisk informasjon:

Dato:    10 og 11 oktober 2018

Tidspunkt:   Kl. 08:30- 16:00 begge dager

Sted:   Louise Restauranter , Aker Brygge, Stranden 3 +47 22 83 00 60 booking@restaurantlouise.no

Pris:   12.955,- pr/ person, inkluderer kursmateriell, varm lunsj, kaffe/te, kake

Påmelding:   Klikk her

Betaling:   Faktura blir sendt pr. mail.

Litt om kurset:

Tillitsbasert ledelse (i endringstider)

 

Det sies at kunden alltid må komme først.

Jeg mener at medarbeiderne og kollegaene må komme først.

Behandler du dine medarbeiderne og kollegaer godt slik at de har det bra i jobben og

føler seg betydningsfulle, så vil det smitte over på måten de behandler kundene.

 

 Tillitsbasert ledelse handler om å lede og skape resultater gjennom tillit.

Tillitsbasert ledelse kan defineres som «I hvilken grad en leder tar sjansen på å stole på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. (Baard Kuvaas/BI) 

Endringer skjer i økende tempo og autoritære og/eller hierarkiske organisasjonskulturer blir ikke effektive nok. Tillitsbaserte organisasjonskulturer klarer i mye større grad å utnytte kompetansen, og motivasjonen hos den enkelte medarbeider, som igjen bidrar til å skape:

 • Bedre resultater
 • Mer motiverte medarbeidere
 • Bedre jobbtrivsel
 • Bedre balanse mellom jobb og fritid

Innføring av tillitsbasert ledelse vil være et av de sterkeste konkurransefortrinnene en organisasjon kan skaffe seg for fremtiden. 

Hva innebærer det i praksis å ha tillitsbasert ledelse? Hvordan skal du som leder opptre? Hvilke forutsetninger må på plass?

Bli med på kurset Tillitsbasert ledels og lær de praktiske verktøyene som gir umiddelbar effekt. 

Du kommer til å ta det i bruk. Ikke fordi vi sier det, men fordi du har LYST.

Meld deg på HER 

Program:

DAG 1

Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

Hva innebærer tillitsbasert ledelse?

Tillit er bærebjelken i ledelse!

 • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
 • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
 • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
 • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

   Lær hvilken ledertype du er?

  • Forskjellige personlighetstyper
  • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
  • Personlighetstyper og kommunikasjon

  Slik får du medarbeidere med på laget

  • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
  • Hvordan skape entusiasme
  • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
  • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
  • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

   

  Dag 2

   

  Hvordan håndtere vanskelige samtaler

  • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

   Apekatter- hvordan håndtere overbelastning og problemer

  • Lær hvordan du skal håndtere overarbeid og apekatter
  • Lær hvordan du kan håndtere e-mailboksen fra helvete.

  Coaching- slik knekker du koden

  • Hvorfor er coaching effektivt?
  • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
  • Spørsmålsteknikker i coaching

  Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

  • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
  • Å snakke i forsamlinger
  • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

  Slik lager du velfungerende team

  • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
  • Fordeler og ulemper med team

  Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

  • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
  • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
  • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
  • Referater og oppfølging
  • Personlig møteadferd

  Ros og anerkjennelse

  • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
  • Hvordan gi anerkjennelse
  • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.

  Slik bygger du en roskultur

   Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

  Avslutning

  • Oppsummering og evaluering

  Meld deg på HER

   

   

   

   

  Fra sjef til leder

  ”Hvorfor sluttet du?” spurte jeg nysgjerrig.

  ”På grunn av sjefen min!” Han ristet på hodet megetsigende mens han sukket tungt.

  ”Hvorfor?”

  ”Å, hvor skal jeg begynne.” han smilte oppgitt før han fortsatte. ”Det var aldri noe ros å få. Uansett hvor hardt jeg, eller alle de andre jobbet, gav han aldri ros. Han var derimot raus med kritikk hvis jeg ikke leverte i henhold til hans forventninger. De var for øvrig ofte utydelige og gjerne fraværende. Han brydde seg ikke om folk.

  I tillegg var han oppfarende, og vi visste aldri helt hvor vi hadde han. Han styrte og dikterte ned i minste detalj. Ingen av oss turte å gjøre noe uten å få klarsignal fra ham. Det ble til slutt bare en som tenkte, mens alle andre utførte. 

  Som en kuriositet kan jeg nevne at han var innom mitt kontor maksimum to til tre ganger i året. Denne mangelen på å forstå mennesker gjorde at jeg til ikke orket mer.”

  Disse historiene hører vi om og om igjen fra folk som slutter. Det kan være svært dyktige medarbeidere med ambisjoner, vilje og evne til å jobbe hardt, men som mister sin inspirasjon til å levere fordi de ikke får muligheter.

  De fleste ledere burde på skolebenken igjen for å lære mer om det medmenneskelige aspektet i det å være en leder. Hvordan skal du få folk med deg? Det lærer du på dette lederkurset.

  Dette er en unik mulighet til å samle lederteamet for å få en felles lederplattform. Kurset har hovedfokus på en praktisk tilnærming rundt ledelse, noe som bidrar til at lederteamet bygger tillit, inspirerer og skaper en anerkjennelseskultur som får organisasjonen til å trives og prestere.

  Fra sjef til leder (2 eller 3 dagers kurs for ledergrupper)

  Det er først når hele ledergruppen eller et lederteam sammen gjennomfører lederkurs, at effekten av lederkurset er best. Da får man et felles grunnlag for å diskutere og forstå ledelse. Dette kurset får strålende tilbakemeldinger.

  >> Klikk For Å Se Program: Fra sjef til leder

  Program:

  DAG 1

  Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

  Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

  • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
  • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

  Lær hvilken ledertype du er?

  • Forskjellige personlighetstyper
  • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
  • Personlighetstyper og kommunikasjon

  Slik får du medarbeidere med på laget

  • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
  • Hvordan skape entusiasme
  • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
  • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
  • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

  Tillit er bærebjelken i ledelse!

  • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
  • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
  • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
  • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

  Dag 2

  Lederen som kulturbærer

  • Hvordan bygge en roskultur

  Ledelse oppover

  • Hvordan jobbe med styret/toppleder

  Slik lager du velfungerende team

  • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
  • Fordeler og ulemper med team

  Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

  • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
  • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
  • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
  • Referater og oppfølging
  • Personlig møteadferd

  Coaching- slik knekker du koden

  • Hvorfor er coaching effektivt?
  • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
  • Spørsmålsteknikker i coaching

  Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

  • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
  • Å snakke i forsamlinger
  • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

  Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

  • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
  • Slik håndterer du hersketeknikker
  • Slik takler du motgang
  • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
  • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

  Ros og anerkjennelse

  • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
  • Hvordan gi anerkjennelse
  • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
  • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

  Avslutning

  • Oppsummering og evaluering

  Fra sjef til leder (2 eller 3 dagers kurs for ledere fra forskjellige avdelinger/nivåer)

  Dette kurset egner seg for ledere fra forskjellige avdelinger/nivåer i organisasjonen, som gjerne skal ta del i de ledelsesprinsippene og tankene som ledelsen i selskapet forfekter og praktiserer. Da får man et felles ledelseskultur i selskapet. Dette kurset får strålende tilbakemeldinger.

  >> Klikk For Å Se Program: Fra sjef til leder

  Program:

  DAG 1

  Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

  Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

  • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
  • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

  Lær hvilken ledertype du er?

  • Forskjellige personlighetstyper
  • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
  • Personlighetstyper og kommunikasjon

  Slik får du medarbeidere med på laget

  • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
  • Hvordan skape entusiasme
  • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
  • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
  • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

  Tillit er bærebjelken i ledelse!

  • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
  • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
  • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
  • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

  Dag 2

  Lederen som kulturbærer

  • Hvordan bygge en roskultur

  Ledelse oppover

  • Hvordan jobbe med styret/toppleder

  Slik lager du velfungerende team

  • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
  • Fordeler og ulemper med team

  Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

  • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
  • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
  • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
  • Referater og oppfølging
  • Personlig møteadferd

  Coaching- slik knekker du koden

  • Hvorfor er coaching effektivt?
  • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
  • Spørsmålsteknikker i coaching

  Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

  • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
  • Å snakke i forsamlinger
  • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

  Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

  • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
  • Slik håndterer du hersketeknikker
  • Slik takler du motgang
  • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
  • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

  Ros og anerkjennelse

  • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
  • Hvordan gi anerkjennelse
  • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
  • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

  Avslutning

  • Oppsummering og evaluering

  Ny som leder

  Som det fremkommer av tittelen, er dette et lederkurs som alle nye ledere bør sendes på, aller helst før de tiltrer stillingen. Det egner seg for dem som er ledere for aller første gang, eller dem som begynner i en ny lederstilling.

  >> Klikk For Å Se Program: Ny Som Leder

  Program:

  DAG 1

  Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

  Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

  • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
  • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

  Lær hvilken ledertype du er?

  • Forskjellige personlighetstyper
  • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
  • Personlighetstyper og kommunikasjon

  Slik får du medarbeidere med på laget

  • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
  • Hvordan skape entusiasme
  • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
  • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
  • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

  Tillit er bærebjelken i ledelse!

  • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
  • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
  • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
  • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

  Dag 2

  Lederen som kulturbærer

  • Hvordan bygge en roskultur

  Ledelse oppover

  • Hvordan jobbe nærmeste leder

  Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

  • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
  • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
  • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
  • Referater og oppfølging
  • Personlig møteadferd

  Coaching- slik knekker du koden

  • Hvorfor er coaching effektivt?
  • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
  • Spørsmålsteknikker i coaching

  Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

  • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
  • Å snakke i forsamlinger
  • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

  Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

  • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
  • Slik håndterer du hersketeknikker
  • Slik takler du motgang
  • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
  • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

  Onboardingprogram

  • Hvordan forberede seg før man tiltrer stillingen
  • Hvordan møte medarbeiderne
  • Hvordan legge plan for første 100 dager

  Ros og anerkjennelse

  • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
  • Hvordan gi anerkjennelse
  • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
  • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

  Avslutning

  • Oppsummering og evaluering

  Kommunikasjon for ledere

  Kommunikasjon er virkemiddelet som får to eller flere individer til å dele kunnskap, tanker og ideer, og danner grunnlaget for samarbeid, forståelse og kollektiv gjennomslagskraft.

  Kommunikasjon er en forutsetning for å kunne skape tillit, etablere et godt samarbeid og ikke minst påvirke andre.

  Dessverre er det alt for få ledere som har lært å holde gode presentasjoner og taler som inspirerer tilhørerne og skaper tillit, fremkaller et ønske om samarbeid eller får dem til å ta action.

  Når ledere skal forberede en presentasjon eller tale i dag, brukes det aller meste av tiden på ordene og innholdet i presentasjon og talen. Svært få bruker tid på alle de andre og ofte kritiske aspektene i kommunikasjon.

  På dette kurset lærer du hvordan du kan løfte deg betydelig som taler og foredragsholder.

  Svein Harald Røine er en av Norges mest etterspurte og inspirerende foredragsholdere, som får frem både latteren og klumpen i halsen hos tilhørerne. Kanskje aller viktigst, han inspirerer dem til å gjøre en forandring.
  I dette kurset lærer han bort sine hemmeligheter. Dette er en unik mulighet til å lære av en profesjonell foredragsholder, som ikke bare kan teorien bak å holde gode presentasjoner, men som faktisk nyter stor suksess gjennom å praktisere de prinsippene han selv lærer bort.

  Målgruppe:

  Kurset egner seg utmerket for lederteam som individuelt og kollektivt ønsker å utvikle sine evner til å kommunisere betydelig mer effektivt overfor omgivelsene. Dette er to strålende teambuilding dager!

  Forberedelser til kurset:

  Alle deltakerne forbereder flere forskjellige temaer som de skal øve på . Alle deltakerne vil stå på  scenen minst 5 ganger ila disse to dagene. 

  >> Klikk For Å Se Program: Kommunikasjon for ledere

  Program:

  Dag 1: Lær å lage en god tale/presentasjon

  • Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset
  • Planlegging
   • Hvor skal du holde presentasjon
   • Hvorfor holder du presentasjonen
   • Hvem er publikum
    • Hvem er de og hva er de opptatt av?
    • Personlighet til publikum
   • Hva er hovedbudskapet
    • Hvordan lager du den røde tråden i presentasjonen?
   • Manus og huskelister
  • Hvordan lage en god start på presentasjonen
   • Åpning
   • Hoveddelen
    • Overganger
    • Hovedpoeng
   • Hvordan lage en god avslutning på presentasjonen
   • Spørsmål og svar sesjon
  • Kunsten å kunne fortelle historier
   • Hvordan lage gode historier
   • Hvordan fortelle historier
  • Deltakerne holder presentasjon (filmes). Tilbakemelding i plenum

  Dag 2: Lær å holde en god tale/presentasjon

  • Forskjellige talertyper
  • Deg som formidler
   • Stemmebruk og kroppsspråk
  • Hvordan fange og holde på publikums oppmerksomhet
   • Involvering av publikum
    • Hva, hvordan og hvor mye
    • Hvordan bruke scenen
  • Hvordan takle nervøsitet og frykt
  • Å tale på stående fot
  • Fantastiske supertips når du skal holde presentasjoner, foredrag eller taler
  • Hvordan bruke tekniske hjelpemidler
  • Presentasjon med filming (runde 2) og tilbakemeldinger
   • Oppsummering av hva man har lært
  • Avslutning og diplom


  Referanse fra Næringslivets Skole (NHO)

  Vi har benyttet Svein Harald Røine som kursleder/foredragsholder fra juni 2014, og er meget fornøyde. Hos oss har han avholdt følgende kurs:

  «Å lede uten å være sjef», 2 dagers kurs (avholdt 2 kurs)

  Målgruppen er nye ledere, mellomledere/linjeledere, prosjektledere, prosessledere, medarbeidere med ansvar for interne prosjekter.

  Gjennomsnittsscore: 9,2 av 10 mulige

  «Lederutvikling for erfarne ledere», 2 dagers kurs (avholdt 1 kurs)

  Ledere, mellomledere, prosjektledere og prosessledere

  Gjennomsnittsscore: 10 av 10 mulige

  Svein Harald Røine er en av våre beste kursholdere, og vi anbefaler han på det sterkeste. Han er engasjerende og morsom, samtidig som han er lett å samarbeide med, og genuint interessert i å levere gode kurs til kundene våre.

  Hege Aatangen, Prosjektleder Næringslivets skole.

  FINN MEG PÅ SOSIALE MEDIER

  Facebook-3 Twitter-3 Instagram-3 Linkedin-3 Youtube-3

  Copyright © Svein Harald Røine. Alle Rettigheter Reservert
  Share This