KURS

«The best leadership training I have ever done in my thirty years in education»

Oslo International School

KURS

«The best leadership training I have ever done in my thirty years in education»

Oslo International School


Mellomlederens verktøykasse

Kursdato:  24-25 mai 2017, Oslo

Begrenset med plasser.

Meld deg på HER

 
Praktisk informasjon:

Dato:    Torsdag 24 og fredag 25 mai 2018

Tidspunkt:   Kl. 09:00- 16:00 begge dager

Sted:   Restaurant Vaaghals, Dronning Eufemias gate 8,  tlf. 920 70 999,   post@vaaghals.com

Pris:   11.990,- pr/ person, inkluderer kursmateriell, varm lunsj, kaffe/te, kake

Påmelding:   Send mail til Svein Harald Røinemail: shr@alltidpositiv.no

Betaling:   Faktura blir sendt pr. mail.

Litt om kurset:

Er du en mellomleder?

Stakkars deg.

Mellomlederoppgaven er den vanskeligste oppgaven i en organisasjon. Du er mellom barken og veden. I skvisen mellom ledelsen og medarbeiderne. Du er dritten på midten.

Samtidig er mellomlederoppgaven den viktigste oppgaven i organisasjonen også. Det er mellomlederen som skal sette strategien ut i live. Det er mellomlederen som skal sørge for at medarbeiderne gjør de riktige oppgavene for å kunne realisere strategien og nå de målene som er forventet.

Hvordan skal du overleve mellomlederrollen? Hvordan skal du blomstre i rollen?

Bli med på kurset Mellomlederens Verktøykasse og lær de praktiske verktøyene som gir umiddelbar effekt. 

Du kommer til å ta det i bruk. Ikke fordi vi sier det, men fordi du har LYST.

 

Program:

DAG 1

Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

Fra kollega til mellomleder?

 •  Hvorfor er det vanskelig
 • Hva kan man gjøre for at det blir lettere?

 Lær hvilken ledertype du er?

 • Forskjellige personlighetstyper
 • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
 • Personlighetstyper og kommunikasjon

Ledelse oppover

 • Det viktigste valget du gjør i jobben, er valg av sjef. Det valget har du ikke ofte. 
 • Lær hvordan du får et meget godt samarbeid med din nærmeste overordnede
 • Forventningsavklaring
 • Intervju

Slik får du medarbeidere med på laget

 • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
 • Hvordan skape entusiasme
 • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
 • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

Tillit er bærebjelken i ledelse!

 • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
 • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
 • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
 • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

 

Dag 2

 

Hvordan håndtere vanskelige samtaler

 • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

 Apekatter- hvordan håndtere overbelastning og problemer

 • Lær hvordan du skal håndtere overarbeid og apekatter
 • Lær hvordan du kan håndtere e-mailboksen fra helvete.

Coaching- slik knekker du koden

 • Hvorfor er coaching effektivt?
 • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
 • Spørsmålsteknikker i coaching

Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
 • Å snakke i forsamlinger
 • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

Slik lager du velfungerende team

 • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
 • Fordeler og ulemper med team

Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

 • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
 • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
 • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
 • Referater og oppfølging
 • Personlig møteadferd

Ros og anerkjennelse

 • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
 • Hvordan gi anerkjennelse
 • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.

Slik bygger du en roskultur

 Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

Avslutning

 • Oppsummering og evaluering

 

Fra sjef til leder

”Hvorfor sluttet du?” spurte jeg nysgjerrig.

”På grunn av sjefen min!” Han ristet på hodet megetsigende mens han sukket tungt.

”Hvorfor?”

”Å, hvor skal jeg begynne.” han smilte oppgitt før han fortsatte. ”Det var aldri noe ros å få. Uansett hvor hardt jeg, eller alle de andre jobbet, gav han aldri ros. Han var derimot raus med kritikk hvis jeg ikke leverte i henhold til hans forventninger. De var for øvrig ofte utydelige og gjerne fraværende. Han brydde seg ikke om folk.

I tillegg var han oppfarende, og vi visste aldri helt hvor vi hadde han. Han styrte og dikterte ned i minste detalj. Ingen av oss turte å gjøre noe uten å få klarsignal fra ham. Det ble til slutt bare en som tenkte, mens alle andre utførte. 

Som en kuriositet kan jeg nevne at han var innom mitt kontor maksimum to til tre ganger i året. Denne mangelen på å forstå mennesker gjorde at jeg til ikke orket mer.”

Disse historiene hører vi om og om igjen fra folk som slutter. Det kan være svært dyktige medarbeidere med ambisjoner, vilje og evne til å jobbe hardt, men som mister sin inspirasjon til å levere fordi de ikke får muligheter.

De fleste ledere burde på skolebenken igjen for å lære mer om det medmenneskelige aspektet i det å være en leder. Hvordan skal du få folk med deg? Det lærer du på dette lederkurset.

Dette er en unik mulighet til å samle lederteamet for å få en felles lederplattform. Kurset har hovedfokus på en praktisk tilnærming rundt ledelse, noe som bidrar til at lederteamet bygger tillit, inspirerer og skaper en anerkjennelseskultur som får organisasjonen til å trives og prestere.

Fra sjef til leder (2 eller 3 dagers kurs for ledergrupper)

Det er først når hele ledergruppen eller et lederteam sammen gjennomfører lederkurs, at effekten av lederkurset er best. Da får man et felles grunnlag for å diskutere og forstå ledelse. Dette kurset får strålende tilbakemeldinger.

>> Klikk For Å Se Program: Fra sjef til leder

Program:

DAG 1

Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

Lær hvilken ledertype du er?

 • Forskjellige personlighetstyper
 • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
 • Personlighetstyper og kommunikasjon

Slik får du medarbeidere med på laget

 • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
 • Hvordan skape entusiasme
 • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
 • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

Tillit er bærebjelken i ledelse!

 • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
 • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
 • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
 • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

Dag 2

Lederen som kulturbærer

 • Hvordan bygge en roskultur

Ledelse oppover

 • Hvordan jobbe med styret/toppleder

Slik lager du velfungerende team

 • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
 • Fordeler og ulemper med team

Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

 • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
 • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
 • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
 • Referater og oppfølging
 • Personlig møteadferd

Coaching- slik knekker du koden

 • Hvorfor er coaching effektivt?
 • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
 • Spørsmålsteknikker i coaching

Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
 • Å snakke i forsamlinger
 • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

 • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
 • Slik håndterer du hersketeknikker
 • Slik takler du motgang
 • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
 • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

Ros og anerkjennelse

 • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
 • Hvordan gi anerkjennelse
 • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
 • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

Avslutning

 • Oppsummering og evaluering

Fra sjef til leder (2 eller 3 dagers kurs for ledere fra forskjellige avdelinger/nivåer)

Dette kurset egner seg for ledere fra forskjellige avdelinger/nivåer i organisasjonen, som gjerne skal ta del i de ledelsesprinsippene og tankene som ledelsen i selskapet forfekter og praktiserer. Da får man et felles ledelseskultur i selskapet. Dette kurset får strålende tilbakemeldinger.

>> Klikk For Å Se Program: Fra sjef til leder

Program:

DAG 1

Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

Lær hvilken ledertype du er?

 • Forskjellige personlighetstyper
 • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
 • Personlighetstyper og kommunikasjon

Slik får du medarbeidere med på laget

 • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
 • Hvordan skape entusiasme
 • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
 • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

Tillit er bærebjelken i ledelse!

 • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
 • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
 • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
 • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

Dag 2

Lederen som kulturbærer

 • Hvordan bygge en roskultur

Ledelse oppover

 • Hvordan jobbe med styret/toppleder

Slik lager du velfungerende team

 • Er det mulig å sette sammen et optimalt team? 
 • Fordeler og ulemper med team

Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

 • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
 • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
 • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
 • Referater og oppfølging
 • Personlig møteadferd

Coaching- slik knekker du koden

 • Hvorfor er coaching effektivt?
 • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
 • Spørsmålsteknikker i coaching

Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
 • Å snakke i forsamlinger
 • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

 • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
 • Slik håndterer du hersketeknikker
 • Slik takler du motgang
 • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
 • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

Ros og anerkjennelse

 • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
 • Hvordan gi anerkjennelse
 • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
 • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

Avslutning

 • Oppsummering og evaluering

Ny som leder

Som det fremkommer av tittelen, er dette et lederkurs som alle nye ledere bør sendes på, aller helst før de tiltrer stillingen. Det egner seg for dem som er ledere for aller første gang, eller dem som begynner i en ny lederstilling.

>> Klikk For Å Se Program: Ny Som Leder

Program:

DAG 1

Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset

Hva er forskjellen på en sjef og en leder?

 • Kjennetegn ved en bra og en dårlig leder
 • MOT – Hvorfor er mot den viktigste egenskapen til en leder?

Lær hvilken ledertype du er?

 • Forskjellige personlighetstyper
 • Hvordan din personlighetstype påvirker din lederadferd
 • Personlighetstyper og kommunikasjon

Slik får du medarbeidere med på laget

 • Hva er det som hindrer deg i få med deg folk på laget?
 • Hvordan skape entusiasme
 • Visjoner kan være utrolig dårlige og ha null effekt, eller være svært gode og effektive. Lær hvordan lage gode visjoner
 • De fleste setter mål som er SMART (e), men de mangler en avgjørende faktor får at målene blir levende. Lær hva.
 • Gjennomslagskraft i rollen – lær de viktigste virkemidlene

Tillit er bærebjelken i ledelse!

 • Viktigheten av tillit og hvordan skape tillit.
 • Viktigheten av å ha tydelige verdier og integritet
 • Hvordan utnytte dine sterke og svake sider og organisasjonens kollektive sterke og svake sider.
 • Hvordan avklare forventninger på en genial måte.

Dag 2

Lederen som kulturbærer

 • Hvordan bygge en roskultur

Ledelse oppover

 • Hvordan jobbe nærmeste leder

Slik får du folk til å GLEDE seg til MØTER?

 • Det brukes svært mye tid på møter. Sørg for at de er verdifulle for alle deltakere
 • Slik leder du møter, slik at deltakerne gleder seg
 • Møtestruktur, presentasjoner, diskusjoner, beslutninger og oppfølging
 • Referater og oppfølging
 • Personlig møteadferd

Coaching- slik knekker du koden

 • Hvorfor er coaching effektivt?
 • Rammeverk som gjør coaching oversiktlig
 • Spørsmålsteknikker i coaching

Kommunikasjon – kilden til både misforståelser og gjennomslagskraft,

 • Styrk ditt lederskap gjennom å bli sikrere, bedre og tydeligere i din kommunikasjon
 • Å snakke i forsamlinger
 • Storytelling- hemmeligheten bak gjennomslagskraft. Lær hvordan.

Hvordan håndtere det som er vanskelig i jobb

 • Hva er makt og hvordan bruker man det på en positiv måte?
 • Slik håndterer du hersketeknikker
 • Slik takler du motgang
 • Fra vanskelige samtaler til nødvendige samtaler
 • Lær å aldri frykte vanskelige samtaler lenger. Lær teknikker som gjør at utfallet av en vanskelig samtale blir til det beste for begge parter.

Onboardingprogram

 • Hvordan forberede seg før man tiltrer stillingen
 • Hvordan møte medarbeiderne
 • Hvordan legge plan for første 100 dager

Ros og anerkjennelse

 • Hvorfor er det å kunne gi anerkjennelse så viktig?
 • Hvordan gi anerkjennelse
 • Det er mange måter å rose på. Lær den mest effektive.
 • Hvordan kan du gi kritikk, og likevel få motparten til å føle seg inspirert til å gjøre en god innsats?

Avslutning

 • Oppsummering og evaluering

Kommunikasjon for ledere

Kommunikasjon er virkemiddelet som får to eller flere individer til å dele kunnskap, tanker og ideer, og danner grunnlaget for samarbeid, forståelse og kollektiv gjennomslagskraft.

Kommunikasjon er en forutsetning for å kunne skape tillit, etablere et godt samarbeid og ikke minst påvirke andre.

Dessverre er det alt for få ledere som har lært å holde gode presentasjoner og taler som inspirerer tilhørerne og skaper tillit, fremkaller et ønske om samarbeid eller får dem til å ta action.

Når ledere skal forberede en presentasjon eller tale i dag, brukes det aller meste av tiden på ordene og innholdet i presentasjon og talen. Svært få bruker tid på alle de andre og ofte kritiske aspektene i kommunikasjon.

På dette kurset lærer du hvordan du kan løfte deg betydelig som taler og foredragsholder.

Svein Harald Røine er en av Norges mest etterspurte og inspirerende foredragsholdere, som får frem både latteren og klumpen i halsen hos tilhørerne. Kanskje aller viktigst, han inspirerer dem til å gjøre en forandring.
I dette kurset lærer han bort sine hemmeligheter. Dette er en unik mulighet til å lære av en profesjonell foredragsholder, som ikke bare kan teorien bak å holde gode presentasjoner, men som faktisk nyter stor suksess gjennom å praktisere de prinsippene han selv lærer bort.

Målgruppe:

Kurset egner seg utmerket for lederteam som individuelt og kollektivt ønsker å utvikle sine evner til å kommunisere betydelig mer effektivt overfor omgivelsene. Dette er to strålende teambuilding dager!

Forberedelser til kurset:

Alle deltakerne forbereder flere forskjellige temaer som de skal øve på . Alle deltakerne vil stå på  scenen minst 5 ganger ila disse to dagene. 

>> Klikk For Å Se Program: Kommunikasjon for ledere

Program:

Dag 1: Lær å lage en god tale/presentasjon

 • Velkommen, presentasjonsrunde, og forventningsavklaring for kurset
 • Planlegging
  • Hvor skal du holde presentasjon
  • Hvorfor holder du presentasjonen
  • Hvem er publikum
   • Hvem er de og hva er de opptatt av?
   • Personlighet til publikum
  • Hva er hovedbudskapet
   • Hvordan lager du den røde tråden i presentasjonen?
  • Manus og huskelister
 • Hvordan lage en god start på presentasjonen
  • Åpning
  • Hoveddelen
   • Overganger
   • Hovedpoeng
  • Hvordan lage en god avslutning på presentasjonen
  • Spørsmål og svar sesjon
 • Kunsten å kunne fortelle historier
  • Hvordan lage gode historier
  • Hvordan fortelle historier
 • Deltakerne holder presentasjon (filmes). Tilbakemelding i plenum

Dag 2: Lær å holde en god tale/presentasjon

 • Forskjellige talertyper
 • Deg som formidler
  • Stemmebruk og kroppsspråk
 • Hvordan fange og holde på publikums oppmerksomhet
  • Involvering av publikum
   • Hva, hvordan og hvor mye
   • Hvordan bruke scenen
 • Hvordan takle nervøsitet og frykt
 • Å tale på stående fot
 • Fantastiske supertips når du skal holde presentasjoner, foredrag eller taler
 • Hvordan bruke tekniske hjelpemidler
 • Presentasjon med filming (runde 2) og tilbakemeldinger
  • Oppsummering av hva man har lært
 • Avslutning og diplom


Referanse fra Næringslivets Skole (NHO)

Vi har benyttet Svein Harald Røine som kursleder/foredragsholder fra juni 2014, og er meget fornøyde. Hos oss har han avholdt følgende kurs:

«Å lede uten å være sjef», 2 dagers kurs (avholdt 2 kurs)

Målgruppen er nye ledere, mellomledere/linjeledere, prosjektledere, prosessledere, medarbeidere med ansvar for interne prosjekter.

Gjennomsnittsscore: 9,2 av 10 mulige

«Lederutvikling for erfarne ledere», 2 dagers kurs (avholdt 1 kurs)

Ledere, mellomledere, prosjektledere og prosessledere

Gjennomsnittsscore: 10 av 10 mulige

Svein Harald Røine er en av våre beste kursholdere, og vi anbefaler han på det sterkeste. Han er engasjerende og morsom, samtidig som han er lett å samarbeide med, og genuint interessert i å levere gode kurs til kundene våre.

Hege Aatangen, Prosjektleder Næringslivets skole.

FINN MEG PÅ SOSIALE MEDIER

Facebook-3 Twitter-3 Instagram-3 Linkedin-3 Youtube-3

Copyright © Svein Harald Røine. Alle Rettigheter Reservert
Share This