Gladnyhet!

Kjøp nå!

Klikk på bildet, kjøp boken på SMS og få en signert utgave :

Jeg håper du får mye glede av boken, både i form av at det er engasjerende lesing og nyttig læring.

 

Modig med signert utgave rød gul