Bedriftskultur og verdier

Fra Tussi til Tigergutt

Et foredrag om hvordan man skaper arbeidsglede og en positiv bedriftskultur (ARBEIDSGLEDE OG KULTUR)

Hva menes med arbeidsglede? Hva skal til for å skape arbeidsglede? Svein Harald deler hva som skal til for å utvikle en organisasjon hvor folk gleder seg til å gå på jobb og skaper en positiv arbeidskultur noe som bl.a. bidrar til høyere lønnsomhet.

Modige medarbeidere skaper arbeidsglede og engasjement i endringsprosesser. I dette foredraget visualiserer Svein Harald med humor og alvor hvordan man som medarbeider kan finne sitt hverdagsmot, og dermed bidra til å skape bedre arbeidsglede og engasjement på jobben.

De beste selskapene har flere engasjerte og entusiastiske medarbeidere som har stor arbeidsglede og energi i hverdagen enn sine konkurrenter.

Foredraget tar for seg:

Uengasjerte og negative kolleger er smittsomt. Det skal bare én negativ person til for å forsure en hel avdeling og skape problemer. Uansett vil alle møte motgang og vanskelige personer i hverdagen. Det store spørsmålet er hvordan man skal takle dette.

Inspirasjon er også smittsomt,  og motivasjon i arbeidet er en viktig faktor for arbeidsglede. Hvordan blir man inspirert?

Tillit er fundamentet for et godt arbeidsmiljø. Hvorfor det er viktig og hvordan du skaper det diskuteres i foredraget.

Å bli sett er et av våre aller største behov. Nordmenn er svært dårlige til å gi ros og anerkjennelse. Lær hvorfor og hvordan.

Arbeidsglede og positive følelser er to sider av samme sak. Gledefølelsen skapes av at endorfiner sprer seg i kroppen. Miljøskapere er viktige bidragsytere for å ha et godt miljø på jobben. Foredraget avsluttes med flere teknikker for å skape latter og arbeidsglede.

Målgruppe: Alle ansatte, Kick- off

Psykologisk trygghet – Den fryktløse organisasjonen

En modig kultur er ikke nok, psykologisk trygghet er avgjørende for å vokse og mestre fremtidens arbeidsliv! 

Når så mye handler om innovasjon, læring og engasjement er det viktig å beholde og dyrke talentfulle medarbeidere – men enda viktigere at de er i stand til å uttrykke sine meninger klart og tydelig. Det krever både mot og psykologisk trygghet. Hvordan skape en fryktløs, fremtidsrettet og suksessful organisasjon!

Målgruppe: Ledere!

Ros skaper vaner, kritikk skaper vekst!

ROSING er din og organisasjonens superkraft- hvis dere er modige nok til å bruke den. KRITIKK er din vekstrakett, men kan være ødeleggende. 

Visste du at Norge er i bunnsjiktet i verden når det kommer til å gi ros og anerkjennelse? Hvorfor roser man ikke? Hvorfor er det viktig å rose? Hvordan skal man gi ros som er effektiv? Hva er konsekvensene for enkeltindivid og organisasjonen hvis det ikke roses? For mange krever det mye mot å begynne å rose. Lær DOMINOROS og Ett minutts ros – de aller mest effektive metodene for å skape en anerkjennelseskultur.

Har du lært at du skal gi ros før du kommer med kritikk? Det er rett og slett helt ødeleggende. Lær hvorfor kritikk er så viktig for vekst. Lær hvordan gi kritikk. Lær hvordan ta imot kritikk.

Målgruppe: Privat og offentlig sektor. Ledere og medarbeidere. Studenter.

E-MAIL: shr@mrmodig.no

MOBIL: +47 928 00 323

Alle rettigheter reservert © 2020