EXECUTIVE COACHING

Du kommer ikke til topps alene

EXECUTIVE COACHING

Du kommer ikke til topps alene

Toppene har en coach

Martin Johnsrud Sundby har en coach, Marit Bjørgen har en coach, Erna Solberg har flere coacher. Topplederen i Boston Consulting Group bruker coach.

Når så mange topputøvere, samfunnstopper og toppledere bruker coach, burde ikke det gi et signal om at å benytte en coach er viktig og riktig?

Generelt burde de fleste finne seg en samtalepartner, en mentor eller en rådgiver. Det er hevet over enhver tvil at å ha en samtalepartner som man kan lufte ideer og problemstillinger med, ofte bidrar til å gi nye viktige og forløsende perspektiver.

Executive coaching er tidkrevende og kostbart

Å leie en executive coach, er derimot noe annet. Executive coaching er tidkrevende og kostbart. Det bør med fordel brukes når det er kritisk for organisasjonens suksess i dag eller i fremtiden. Det bør med fordel brukes av ledere som har høye ambisjoner på egne og organisasjonens vegne. Det bør med fordel brukes når det er behov for å få et skikkelig løft i prestasjoner og utviklingstakt, eller i krevende situasjoner hvor det er behov for nye perspektiver. Å skape endringer tar tid. Å endre vaner tar tid, og det bør derfor forventes at coachingprosesser er tidkrevende prosesser.

Det er kostbart fordi dyktige mennesker trenger noen som kan matche dem. Coachen må ha betydelig erfaring og kompetanse opparbeidet gjennom mange år slik at coachen raskt kan forstå en leders situasjon, utfordre forutsetninger og valg, og bringe troverdige, friske ideer til bordet. Å finne en coach som kan matche dyktige ledere i din organisasjon er ikke lett, men nødvendig for å få de nødvendige resultatene. Man må være forberedt på å betale honorarer i størrelsesorden det man betaler for senior juridisk bistand.

Det er mye dyrere å feile

Konsekvensene av positive adferdsendringer viser seg alltid å være verdt hver eneste coachingkrone. Kostnadene ved å lede medarbeidere så dårlig at du mister de dyktigste, kan være formidabel i tapt tid, høye rekrutteringskostnader og innfasing/onboarding av nye medarbeidere.  Kostnadene ved et dårlig samarbeid med styreleder kan være svært høy. Er man ikke godt forberedt når man tiltrer en ny topplederstilling, kan det faktisk være oppskriften på vinn eller forsvinn.

Hva er det best å bruke en executive coach til?

Mennesker, relasjoner, organisasjoner og adferdsendring er det executive coacher kan mest om. Når du som leder sliter med å lære hvordan du best kan håndtere deg selv og engasjere andre, har du funnet temaene  for executive coaching.

Det kan være at du som  administrerende direktør prøver å finne ut hvordan du kan arbeide bedre med din styreleder. Du kan ha fått et stort nytt ansvar. Du skal plutselig lede dine tidligere lederkollegaer fra lederteamet du var en del av. Du skal bygge en ny prestasjonskultur. Du skal håndtere kriser og samtidig motivere og inspirere medarbeiderne.

Hva gjør en executive coach ikke?

Min oppgave er ikke å finne svarene for deg. Min oppgave er å stille spørsmål, borre og borre på din innsikt slik at du selv finner og tar eierskap til løsningene. Det er tross alt du som leder som sitter nærmest problemene, og har best forutsetning for å finne svarene selv.

Hva kreves av deg?

Du MÅ være villig til å endre deg. En motivert coaching klient kan ta steget opp og møte de aller fleste utfordringer. En umotivert klient kaster bare bort tid og penger. Det å arbeide med en leder som har blitt presset til coaching av sjefen sin eller personalavdelingen er ikke hensiktsmessig, med mindre lederen forplikter seg til å være villig til å endre seg.

Du må være villig til å dele det som er vanskelig, men også suksesser. Du vil måtte dele styrker og svakheter. Du må begrave stoltheten og være villig til å lære, og ikke minst ta ansvar for hva som har skjedd, men også hva som skjer. Det er også ditt ansvar å bruke meg til det beste for din egen del.

Lederen trenger support i egen organisasjon

Det er krevende å gå i gjennom et coachingprogram, og støtte internt i egen organisasjon er en stor fordel. Hvis  sentrale ledere over eller ved siden av deg er likegyldig, skeptiske eller fiendtlig innstilt til endringene du prøver å gjøre, kan det bli veldig krevende. Coaching fungerer best når sentrale personer støtter coachingprosessen. Overordnede må gi medvind, ikke motvind. Hvis ikke kan inspirerte coaching klienter komme tilbake til egen hverdag full av inspirasjon, men blir oppfattet som organisasjonsterrorister.

Executive Coaching som en del av et lederprogram

Ideelt bør executive coaching være en oppfølging av et felles lederprogram. Hvis en ledergruppe har gjennomgått et lederkurs, vil individuell executive coaching være et naturlig og ofte nødvendig steg for å sikre oppfølging av kurset, implementering av tiltak, evaluering av utvikling og forsikre om at adferdsendringen skjer. Jeg anbefaler det på det sterkeste.

Er du skremt eller inspirert? Ta kontakt hvis du er det siste.

Noen erfaringer fra kunder:

Jeg har benyttet Svein Harald Røine som coach og samtalepartner i 2011. Under våre samtaler hadde jeg gleden av Svein Harald’s inspirerende feedback og motivasjon. Han har en sjelden evne til å skille det viktige fra det mindre viktige.

Svein Harald har en meget god forretningsmessig forståelse, basert på praktisk operativ erfaring fra leverandørsiden til norsk dagligvarehandel. I tillegg evner han å se en persons sterke og svake sider, evner og kunnskaper. Dette bearbeides i en positiv setting med fokus på få og konkrete tilbakemeldinger.

Svein Harald er videre en person av ”hel ved”, med andre ord;  du kan stole på han.

Jeg anbefaler Svein Harald Røine som coach og samtalepartner.

Min bakgrunn er mangeårig Administrerende Direktør av en relativt stor leverandør til norsk dagligvarehandel innen FMCG.

– «Administrerende Direktør»


Da jeg kontaktet Alltid Positiv første gang gjorde jeg det fordi jeg befant meg i en situasjon der jeg ikke klarte å se det positive i mitt liv. På tross av at jobben var givende og innholdsrik, familielivet blomstret, fritiden var innholdsrik, helsa var god og jeg generelt sett «ikke hadde noe å klage over» brukte jeg masse tid og energi på å bekymre meg over at ikke «alt var perfekt». Jeg klarte alltid å finne noe negativt å fokusere på.

Jeg hadde et behov for å få sortert litt tanker om hvorfor det var slik. Jeg ønsket en «sparringpartner» eller en samtalepartner som var nøytral: hverken familie, venn eller kollega – og som hadde tid til å lytte og samtidig kunne gi meg noen tips for å komme ut av den negative vinkingen jeg hadde i synet på det meste.

Jeg fikk allerede etter første møte masse nye tanker og ideer. Svein Harald tok seg god tid til å lytte og klarte på en fin måte å gi meg råd ved hjelp av enkle «verktøy» jeg kunne benytte i hverdagen –både privat og på jobb.

Vi gjennomførte 3-4 møter med noen måneders mellomrom.

Min kone gjennom snart 15 år er overbevist om at investeringen i møtene med Svein Harald er den beste investeringen jeg har foretatt. Det gav meg en ny tro på livet og en mye mer positiv innstilling til framtiden. Svein Harald lærte meg ved hjelp av enkle metoder å tenke positivt igjen, det var godt!

Jeg vil absolutt anbefale alle, uansett livsfase og situasjon til å benytte Alltid Positiv – det vil garantert gi inspirasjon, om du befinner deg på en topp eller i en bølgedal er ikke vesentlig, nyttig er det uansett!

Etter min erfaring med denne typen «coaching» er jeg sikker på at alle kontinuerlig, kanskje 2 ganger i året, burde ha samtaler av denne typen. Om ikke annet enn for å få bekreftet at «livet er egentlig ganske greit, på tross av at ikke alt nødvendigvis er perfekt».

Svein Harald har masse erfaring og han deler den villig ut, det ble aldri spart på noe i samtalene og jeg følte aldri han drev med dette for å tjene seg rik, tvert i mot følte jeg han gjorde dette fordi han er oppriktig opptatt av hvordan andre mennesker har det i sitt liv. Dette er etter min mening en vesentlig forutsetning for suksessen Svein Harald har med Alltid Positiv. Han er oppriktig engasjert og det merkes!!!

– «Styreleder»


Etter å ha startet en karriere som ung og lovende innen mitt kreative yrke med en rekke internasjonale priser møtte jeg til slutt den berømte veggen. Det jeg hadde sett skje med flere venner men som jo aldri ville skje med meg skjedde. Etter en periode med mye motgang var selvtilliten og troen på det jeg hadde jobbet så hardt for de siste 10 årene nesten helt borte.

Gjennom felles venner hadde jeg tidligere møtt Svein Harald. Jeg var først skeptisk til coaching og var redd for å få smileøvelser, så ironisk nok husket jeg Svein Harald pga. navnet Alltid Positiv. Allerede i første møte var prosessen med å endre på tilværelsen godt i gang. Svein Harald hadde ikke alle svarene men hjalp meg med å finne de riktige spørsmålene. Dette fikk meg raskt gjennom den tyngste perioden og satte i gang en ny og positiv prosess for å nå mine mål.

I dag er jeg «back on track» og benytter Svein Harald, ikke bare som personlig coach men også som strategisk forretningsutvikler i min bedrift. Noen enkle kjøreregler har også forenklet måten jeg møter hverdagen på, ikke bare på jobb, men i hverdagen generelt.

Svein Harald har en kombinasjon av yrkesmessig erfaring og kunnskap, medmenneskelig forståelse, samt en god overdose positivitet, som har inspirert meg til å finne tilbake til mine drømmer. Hans evne til raskt å finne de viktige momentene i ulike problemstillinger har vært til uvurderlig hjelp for meg personlig og for min bedrift. Det har vært hard jobbing mentalt for å komme tilbake men Svein Harald har hele veien gitt meg den nødvendige støtten samt verktøy for å nå mine mål. Jeg kan på det varmeste anbefale Svein Harald videre, både som personlig coach og strategisk forretningsutvikler!

«Designer og daglig leder»

FINN MEG PÅ SOSIALE MEDIER

Facebook-3 Twitter-3 Instagram-3 Linkedin-3 Youtube-3

Copyright © Svein Harald Røine. Alle Rettigheter Reservert
Share This