Endringer og disrupsjon

Hvis du ønsker deg en “kos med misnøye” kultur – forsøk å gjøre endringer!

“Det er ikke nødvendig å endre seg- å overleve er jo ikke et must!

Et slitt uttrykk sier: “Alle ønsker endringer, men ingen vil endre seg”. Det er nok dessverre alt for mye sant i det. 

Nå skjer det så mange endringer i verden som gjør at organisasjoner og vi som medarbeidere MÅ endre oss enten vi vil eller ikke. Hvis ikke vil vi bli overflødige eller organisasjonene bli utkonkurrert. Likevel er det vondt å endre seg. Endringer skaper frykt.

I dette foredraget tar vi for oss hvordan man kan skape en MODIG ENDRINGSKULTUR.

Vi vil snakke om hvordan man skal mestre digitalisering, organisasjonsendringer og endringer generelt. Hvorfor frykter medarbeiderne endringer, og hvordan kan ledelsen og de ansatte skape et positivt endringsklima? Hvordan få medarbeiderne engasjert i endringsprosesser?

Hvordan fungerer gulrot og pisk for å skape endringer? 

“When you can’t make them see the light, make them feel the heat”

-Ronald Reagan

E-MAIL: shr@mrmodig.no

MOBIL: +47 928 00 323

Alle rettigheter reservert © 2020